lideri-na-zaednicata

Лидери на заедницата

Проектот „Лидери на заедницата“ има за цел да ги поттикни младите во Општина Прилеп да бидат проактивни во справувањето со локалните проблеми на заедницата.

Проектот ќе произведи 10 млади лидери од Општина Прилеп, професионално обучени и усовршени да работат на општествените проблеми и прашања во локалната заедница, користејќи ги алатките и можностите на граѓанскиот активизам.

Истовремено, проектот ќе ги зајакни нивните индивидуални капацитети со специфични вештини за стратешко планирање при справувањето со граѓанските проблеми, како и со вештини за успешно комуницирање на проблемите со јавноста (Улични перформанси, Видео и интернет активизам).

 

obuki

Обуки

Алатки за граѓански активизам и лидерство

Истражување и стратешко планирање

Медија и улична уметност

mladite-protiv-nevrabotenosta

Младите против невработеноста

Иницијативата „Младински Фронт“ остварувајќи ги ,своите заложби за воспоставување на „мерит“ системот, односно вработување на мпадите по нивните способности, капацитети и знаења, наспроти „споилс“ системот, или, вработувањето по партиски основ, денес го организираше настанот „Младите против невработеноста“.
Нашиот интернет портал www.mkfront.org, кој отпочна во рамки на оваа иницијатива ќе биде гласот на младите. Ќе биде нивниот Хајд Парк. Виртуелен и јавен простор, каде младите ќе можат да ги лоцираат проблемите, да понудат решенија, да изнесат свој став и размислување за се она што ги оптоварува, пред се невработеноста и иселувањето како резултат на тоа.

Повеќе

Video
aktivnosti

Активности

Истражувања

Истражувања

Анкети, интевјуа, медија

Повеќе

Мојата Приказна

Мојата Приказна

Разговори со млади од Македонија

Повеќе

Разни активности

Разни активности

Активности спроведени со проектот

Повеќе

Истражувања

Истражувања

Анкети, интевјуа, медија

Повеќе

Мојата Приказна

Мојата Приказна

Разговори со млади од Македонија

Повеќе

Разни активности

Разни активности

Активности спроведени со проектот

Повеќе

galerija

Галерија

Акција: Од желба до реалност

Акција: Од желба до реалност

Акција: Од желба до реалност
Создаваме млади лидери

Создаваме млади лидери

Создаваме млади лидери
Обука: Создаваме Лидери

Обука: Создаваме Лидери

Создаваме лидери
Aкција: Младите против невработеноста

Aкција: Младите против невработеноста

Акција: Младите против невработеноста
najnovo

Најново

Доделување дипломи „Лидери на заедницата“

Во рамки на проектот „Лидери на заедницата“ ПАКТИС додели дипломи за завршени обуки на младите лидери, од областите на: Алатки за граѓански активизам Истражување и стратешко планирање Медиа и улична уметност

Read More

Интервју: Владимир Јованоски – Млади лидери

Владимир Јованоски Студент Како ја гледате позицијата на младите во Прилеп? Се борат ли доволно за своите права и за своето место во општеството? Свесни ли се за проблемите кои ги опкружуваат? Успеваат ли младите да се наметнат како фактор во средината? Младите во Прилеп се обесправени и во неможност да ги реализираат своите планови и да ги покажат своите

Read More

Интервју: Владимир Мантароски – Млади лидери

Владимир Мантароски Студент Како ја гледате позицијата на младите во Прилеп? Се борат ли доволно за своите права и за своето место во општеството? Свесни ли се за проблемите кои ги опкружуваат? Успеваат ли младите да се наметнат како фактор во средината? Не знам дали се базира на недоволната едуцираност и информираност, или, пак, се должи на стравот од јавно

Read More

partneri-donatori

Партнери и донатори

Pactis
Фондација Отворено Општество

Оставете ни коментар!

Добрите лидери прво мора да бидат добри службеници...